Sunday, July 12, 2020, 11:07 | No Comments »

Läste ett inlägg där en hundförare stolt berättade att hon tränat sin hund att stå ut med fasthållande kramar och hur detta skulle vara någon grundfärdighet hos hunden. I mina öron låter det alldeles horribelt.

Mitt jobb som hundförare innebär att vara hennes skyddsombud och se till att hon aldrig utsätts för situationer där hon inte vill vara. Om jag har en elev som inte vet hur man kramar (inte) en hund, så ser jag till att situationen inte uppstår. När Luna jobbar med mig på skolan är det bland annat för att eleven ska få träna på att läsa kroppsspråk och sociala regler. Jag är hennes tolk och hjälper eleverna att förstå och respektera det hon säger. Ofta leder det till diskussioner om människors kroppsspråk och signaler, vilket ger ett bättre klimat i elevgruppen. 

Vi jobbar mycket med integritet hos barnen och var och ens rätt att bestämma över sin egen kropp. Självklart gäller det också för hunden. 


Wednesday, June 17, 2020, 19:59 | No Comments »

Känns frågan igen? Kanske är det en mänsklig längtan som ligger bakom vår längtan till målet. I många sammanhang har den säkert både räddat liv och möjliggjort utveckling. Så inget ont om målfokus i sig. Men, ibland ställer det sig i vägen och hindrar oss från att se våra framsteg och vi riskerar att fastna i känslan av att inte räcka till. Oavsett vad vi har uppnått så är vi inte nöjda eftersom att vi inte nått ända fram. Alltför sällan frågar vi oss då om det beror på vår egen bristande förmåga eller om målet kanske var för långt borta. I alla fall i relation till våra förutsättningar. 


Tuesday, April 14, 2020, 12:03 | No Comments »

Jag tycker att det är spännande med människans anpassningsförmåga. De senaste veckorna har ställt krav på oss alla, som vi inte var beredda på. Men trots all sorg, oro och rädsla som livet för med sig, så finns också en enorm energi, kampvilja, solidaritet och empati i samhället. Styrkor som blommar upp och som gör oss lite mer kärleksfulla. På den skola där jag arbetar (och säkert på de flesta andra) har det varit en positiv stämning där alla hugger i extra och hjälper varandra. Givetvis blir det inte en pedagogisk verksamhet av samma höga kvalitet som i "vanliga" fall, men det funkar. Det blir good enough, och ofta mer än så. När en stor del av personalstyrkan saknas, elever är hemma och behöver skoluppgifter att göra, andra elever är i skolan och behöver undervisning, föräldrar är oroliga och vänder sig till skolan i olika frågor och städmaterial och handsprit tar slut, så blir det väldigt tydligt hur flexibla människor är. Det är coolt.


Saturday, February 1, 2020, 15:55 | No Comments »

I mångt och mycket handlar mitt arbete om just detta. Samarbete. Jag startade sidan kuratorshund.se när jag visste att Luna skulle komma och att vi skulle utbilda oss till terapihundsteam. Från och med 2020 driver jag också Linda Backman Prata AB samt terapihundar.se (tillsammans med min kollega Anna-Karin). Så just nu är det en härlig röra av handledning, samtal och företagande som snurrar i huvudet.


Tuesday, November 26, 2019, 17:06 | No Comments »

Plötsligt händer det. Vi är nu officiellt ett certifierat skol- och terapihundsteam. Ett års utbildning är genomförd och nu kan vi fokusera på att jobba och göra skillnad på ett sätt som bara vi kan. Det är ju bara vi som är vi. 


Organisationsnummer: 559237-6379
Lunda 254
74194 Knivsta
(c)2020, All Rights Reserved
Hit counter: 36660
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage