Sunday, January 2, 2022, 14:44

Jullovet lider mot sitt slut och vårterminen börjar snart i landets skolor. För många är det toppen. Äntligen vardag med rutiner, trygghet och förutsägbarhet. Äntligen kompisar, raster och roliga aktiviteter. Äntligen spännande samtal och diskussioner.

För andra är det inte så. Elever som har en problematisk skolfrånvaro har ofta en komplicerad relation till terminsstarter. Kanske har man hoppats på att det ska gå bra nu. Att man ska kunna gå till skolan, komma in i klassrummet och vara med på lektioner som alla andra. Besvikelsen och hopplösheten som sköljer över både eleven, dennes föräldrar och lärare är massiv som en tsunami, om det inte funkar nu heller. Skam, skuld, sorg och ilska blandas med känslor av utanförskap, värdelöshet, hopplöshet och intighet.

När dessa barn kallas för ”hemmasittare” gör det tydligt för mig att den jag har att göra med inte vet vad den pratar om. Av alla de elever som jag har träffat, som har haft en problematisk skolfrånvaro, är det inte en enda som valt detta för att hen vill sitta hemma eller för att skolan är tråkig. Samtliga har stannat hemma för att det är det enda val de kan göra. Kraven i skolan (och då pratar jag sällan om kunskapskrav) är för stora för att eleven ska klara att vara där.

När en elev går miste om sin rättmätiga undervisning för att skolan inte klarar att erbjuda en fungerande arbetsmiljö  är det banne mig inte elevens fel!


No comments yet.
(*) Required fields
Organisationsnummer: 559237-6379
Lunda 254
74194 Knivsta
(c)2020, All Rights Reserved
Hit counter: 36667
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage