Vad behöver du?


  • Stödsamtal och kurativa samtal för enskilda, i alla åldrar, med fokus på klientens frågeställning. 

  • Handledning och konsultation till arbetsgrupper och enskilda med fokus på yrkesrollen. 

  • Föreläsningar om bland annat skolkurators uppdrag och möjligheter, svåra samtal eller elevsyn. Särskild begåvning, sociala tjänstehundar, utmattning och psykisk ohälsa är andra intresseområden som jag gärna pratar mycket om. 

Individuella samtal sker med fördel utomhus. Att arbeta i naturen har många positiva effekter som jag gärna använder mig av. Jag gör hembesök inom Knivsta kommun. Samtal via telefon eller web går också bra. 

För handledning kommer jag gärna till er där ni befinner er. Vill ni hellre komma till mig så har jag, beroende på gruppens storlek, lokal i Knivsta. 

Om mig

Jag, som driver prataab och kuratorshund.se, heter Linda Backman och arbetar sedan 2015 som kurator inom grundskolan och gymnasieskolan. 

Jag driver också en privat kuratorsmottagning, där jag tar emot privatpersoner i alla åldrar för stödsamtal. Mottagningen är också mobil, vilket innebär att jag kommer till dig istället för att du ska behöva ta dig till min lokal. Vi kan också ses digitalt om du föredrar det eller bor på annan ort. 

Tidigare ägnades många år åt integrationsfrågor och arbete med nyanlända och asylsökande barn och vuxna. Jag har erfarenhet av arbete inom bland annat äldreomsorg, barnomsorg, industri, socialtjänst, HVB och arbetsledning. Min teoretiska bas hämtar jag från en högskoleexamen i socialt arbete, en fil.kand. i socialpsykologi och några andra utbildningar inom högskola och universitet, men också från olika fortbildningar inom MI, ACT, BBIC, HBTQ och annat. I januari 2019 blev jag diplomerad handledare med inriktning mot förskola och skola från Ersta Sköndal Bräcke Högskola. 

Jag utgår ifrån Knivsta, vilket innebär att jag har både Uppsala, Norrtälje och Norra Stockholm som mitt närområde. För hembesök utanför Knivsta kommun tillkommer resekostnad. 

Just nu utbildar jag mig och Gaia Labradoodle till Socialt Tjänstehundsteam med inriktning AAP (Animal Assisted Psychotherapy) hos Elin Lundberg utbildning och psykoterapi i Uppsala.

Samtal

Det finns många anledningar till att gå i samtal hos en professionell samtalsledare. Oavsett om du vill må bättre med dig själv, i dina relationer eller förändra din livssituation, kan jag som kurator ge dig stöd i en prövande period, ställa frågor som kan utveckla dina tankebanor eller hjälpa dig att hitta möjliga lösningar på dina utmaningar. Tillsammans sätter vi upp mål och syfte utifrån hur din livssituation och dina behov ser ut. Mitt lyssnande blir ditt läkande. 

Handledning

Ror ni i takt? I handledning arbetar en arbetsgrupp tillsammans för att utveckla sitt arbete och samarbete i relation till sitt uppdrag. Vi arbetar med såväl grupprocesser som med enskilda frågor och ärenden. Gruppens behov styr. 
I min handledarutbildning är jag inriktad mot förskola och skola, vilket gör att jag har specifik kunskap om att handleda inom pedagogisk verksamhet.

Föreläsningar

Jag kommer gärna till din organisation och delar med mig av de kunskaper jag samlat på mig genom åren. Mina favoritämnen är bland annat
  • Elevhälsa nu och framåt, framförallt skolkurators uppdrag, möjligheter och begränsningar.
  • Särskild begåvning
  • Sociala tjänstehundar
  • Svåra samtal
  • Elevsyn
Hör gärna av dig så kan vi prata mer om hur jag kan bidra.

Kuratorshund

En utbildad social tjänstehund kan bidra till att förbättra din hälsa på olika sätt. Min tidigare kollega Luna, gick tyvärr bort för ett år sedan och min blivande stjärna Gaia är inte färdig med sin utbildning än. Förhoppningen är att hon kommer att påbörja sin praktik under våren 2024 och sedan arbeta tillsammans med mig fullt ut. 

En social tjänstehund kan bidra med olika saker beroende på uppdrag. Den underlättar samtal genom att uppmärksamma mig på sublima signaler hos klienten, som jag kanske skulle missat annars. Den bidrar också med lugn och trygghet i rummet vilket gör att vi lättare kommer till kärnan i det som vi ska arbeta med. Att en hund är närvarande och engagerad i relationen gör att oxytocinnivåerna stabiliseras i människokroppen, blodtrycket går ner och stressen minskar. Tillsammans möjliggör detta att både kropp och sinne kan läka och hitta nya vägar framåt. Det är jag som hundförare som avgör om det är lämpligt att hunden deltar i arbetet med just Dig. Om du själv inte önskar ha hunden med så har vi givetvis inte det.

Linda Backman Prata AB
org.nr: 559237-6379                                                                  (c)2024, All Rights Reserved
Hit counter: 97590
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage